Entreprenadjuridik

Juridisk expertis inom avtalsrätt

Kunnig expert inom
entreprenadjuridiken

Experten på entreprenadjuridik

Välkommen till en advokatbyrå med entreprenadjuridik som specialområde! Vi bistår er redan i början av en bygg- och anläggningsprocess och hjälper beställare, entreprenörer och underentreprenörer. Vi har lång erfarenhet av branschen och hanterar tvister, avtal och förhandlingar inom bygg- och anläggningssektorn på daglig basis. Vi hjälper dig genom alla krångliga regler, lagar och dokument och sköter kontakter med olika myndigheter. 

Vårt kontor finns i Stockholm men vi erbjuder juridiskt stöd inom entreprenadjuridik till klienter i hela Sverige. Välkommen att kontakta oss om du eller ditt företag behöver vår hjälp. 

bild

I ett byggprojekt är ofta marginalerna små med pressade tider för att hinna klart i tid med bygget. Det gör att det ställs höga krav på hela byggbranschen på att känna till vilka rättigheter och skyldigheter man har. Vid vilka tillfällen kan en byggfirma till exempel kräva ersättning utöver kontraktssumman? Och när har beställaren beställaren rätt att kräva vite av entreprenören?

Det är av yttersta vikt att ha korrekta och juridiskt bindande avtal och kontrakt i alla affärsprojekt för att hålla budget och tidsaspekten med mera. Det är mycket att hålla reda på om man inte är tillräckligt insatt och mycket kan gå snett. Det rekommenderas att anlita en skicklig jurist inom bolagsjuridik för hjälp med all entreprenadjuridik i byggprojekten och vid uppkomna tvister. Det ska ses som en investering och kommer att bespara bolaget onödig oro och kostsamma oenighet och tvister.

Grundläggande med bra avtal

Grunden för i all affärsverksamhet är att det finns stabila och väl utformade avtal och kontrakt. Dessa styr projekten och minskar risken för framtid problem. Man måste ha med skräddarsydda villkor som rör företagets verksamhet i alla kontrakt och avtal. När det gäller affärssamarbeten mellan företag är det extra viktigt, men även såklart vid förvärv eller försäljning av verksamheter. Då är avtalets utformning en väsentlig del av själva transaktionen tillsammans med aktieägaravtal eller andra bolagsavtal.

Förbättra affärerna

Det gäller att vara mycket noggrann när man ska skriva kontrakt och avtal. Det kan vara skillnaden som gör att byggprojektet blir lönsamt. Det gäller att fokusera på alla detaljer när man är i avtalsförhandlingar och kontraktskrivning. När det gäller arbetsmetodiken gäller det att vara lösningsorienterad, affärsfokuserad och arbeta effektivt.

Ta hjälp av en jurist inom affärsjuridik

Det rekommenderas att ta in en erfaren expert som ska fungera som en diskussionspartner och rådgivare inom affärsjuridiken. Dels i den uppbyggande och förebyggande fasen när det gäller avtals- och kontraktskrivningen för att inte missa vitala delar som kan bli mycket kostsamt. Med professionell hjälp att förbättra juridiken i affärerna kommer att stärka verksamheten även på lång sikt.

Avtal och avtalsförhandlingar

Avtal och förhandlingar är en central del inom affärsjuridiken. Det är ett hantverk i sig att skriva bra och korrekta avtal. Det gäller att använda beprövade strategier i hanteringen av avtalsdokument och vid avtalsförhandlingar. Man gör klokt i att sätta upp standardiserade och väl fungerande avtal som kan användas vid alla nya projekt i framtiden.

Det är också viktigt att ha sekretessavtal och efter avtalsförhandlingarna få till slutliga avtal med alla affärspartners. Det är inte ovanligt med oklara avtal som leder till tolkningsproblematik och rena tvistesituationer.

När du behöver hjälp med frågor inom entreprenadrätt och så är du välkommen att kontakta oss. Det gör du enkelt via formuläret.

 

En erfaren och kunnig juridikbyrå